10_2019_03_14_PRF a ERF

Zasedání pastorační a ekonomické farní rady
14.03.2019 / 19.30 farní úřad

duchovní: P. Marian Sokol

přítomni PRF + ERF: Ivo Bukáček, Tomáš Jírů, Josef Jůn st., Tomáš Marek, Petr Čihák, Pavel Šotola,
Radek Nováček,

omluveni PRF + ERF: Lenka Novosadová, Miroslav Homolka, Josef Remeš, Veronika Brabencová, Marie Jírů,
Marie Žampachová, Libor Knotek, Petronela Vahalíková, Ladislav Kovárník

přítomní farníci: paní Bukáčková, Ladislav Bis st., Ladislav Bis ml., Pavel Kalita st., Karel Pech, Václav Trunec, Antonín Hladký, Josef Hladký, Josef Brabenec, František Zahálka

Průběh setkání:

1. Přivítání P. Sokolem a úvodní modlitba.

2. Stávající stav zvonů v kostele Narození Panny Marie v Hlinsku.

Zvon z roku 1985, o hmotnosti 530kg tónové výšky B1 je nutno opravit z důvodu vytloukání zvonu tvrdým srdcem. Dále zvon není ve vodorovné poloze, nutná výměna ložisek a rekonstrukce celého zavěšení. Při stávajícím stavu hrozí jeho poškození.

Zvon z roku 1520 je již počtvrté prasklý. (Třikrát je již svařován). Je odstaven a nesmí se na něho zvonit. Je rozhodnuto jej vyměnit za nový.

Schválený návrh na rekonstrukci zvonů v kostele Narození Panny Marie v Hlinsku.

Zvonařská firma z Brodku u Přerova Leticie Vránová – Dytrichová nabízí variantu těžkého, nebo středně-těžkého žebra. Z důvodu, že na věži do budoucna budou zvonit dva zvony, vybráno středně – těžké žebro.

Celková hodnota zvonů – oprava stávajícího, (s lineárním pohonem, který se dohodnul na setkání 14.3.2019), sundání prasklého, výroba nového, vybavení nového (srdce, okovaná dubová hlava s hřídelí, elektrický pohon lineárním motorem, jeho dovoz a montáž) bude stát 924.558,-Kč s DPH.

Další pravidelné zasedání farní rady je naplánováno na čtvrtek 25.4.2019 v 19.30 hod.

Zapsal: Petr Čihák