Mše svaté a svatí 24. – 31. 3. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
24.3. neděle 3. postní sv. Kateřina Švédská, řeholnice OSSS
07:00 Včelákov – křížová cesta    
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel DĚTSKÁ za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodiče Šmahlovy a Burešovy a syna Josefa V
10:00 Chlum – křížová cesta
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
25.3. pondělí po 3. neděli postní slavnost Zvěstování Páně
sv. Dismas, lotr po pravici, vyznavač; sv. Lucie Filippini, řeholnice MPF
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
16:30 Hlinsko – děkanský kostel – křížová cesta na dobrý úmysl
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel V
adorace eucharistického Pána
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
26.3. úterý po 3. neděli postní sv. Kastulus (Haštal), mučedník; sv. Emanuel, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
27.3. středa po 3. neděli postní sv. Rupert ze Salzburgu, biskup
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
28.3. čtvrtek po 3. neděli postní bl. Renata Marie Feillatreau, mučednice; sv. Rogát, mnich, mučedník
sv. Hilarion z Pelecete, opat
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
16:30 Studnice – křížová cesta
30´ 17:00 Studnice za Vladimíra Jehličku a rodiče V
29.3. pátek po 3. neděli postní sv. Ludolf z Ratzeburgu, biskup OPraem., mučedník
Anna Bohuslava Tomanová, III. řád OP, česká stigmatizovaná
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
16:30 Hlinsko – děkanský kostel – křížová cesta
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za rod Ptáčků, Jarošů a Stejskalů S
adorace eucharistického Pána připojení se k: 24 hodin pro Pána
30.3. sobota po 3. neděli postní sv. Jan Klimak, opat; sv. Kvirin, tribun, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8.00 Hlinsko – děkanský kostel za Blanku a Josefa Malých S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa a Boženu Adámkovy a požehnání pro V
s nedělní platností rodiny jejich dětí
31.3 neděle 4. postní Laetare=raduj se sv.Balbína,mučednice; sv.Quido z Pomposy,opat OSB
  změna času na letní (ve 2 hodiny jsou 3 hodiny)  
07:00 Včelákov – křížová cesta    
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Hovorkovy a syna Antonína V
10:00 Chlum – křížová cesta
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
P 10:30 Vortová dle kalendáře intencí V
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
DŮLEŽITÉ: Od neděle 24.3.2019 nedělní mše svaté ve Studnicích budou v 9 hodin.
Sbírka v neděli 24.3.2019 je určena na pojištění kostelů.
Sbírka v neděli 31.3.2019 v Centru, Hlinsku, Studnicích určena na zvon. V Chlumu na topení. Včelákov běžná sbírka.
V neděli 31.3.2019 se mění čas na letní. V noci ze soboty na neděli se ve 2 hodiny přidává hodina (jsou 3 hodiny).
V sobotu po Velikonocích 27.4.2019 Praha Pochod pro život. Katedrála 10:30 mše svatá, závěr v 16 u sv. Václava. Přihlášky web.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.