Mše svaté a svatí 31. 3. – 7. 4. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
31.3. neděle 4. postní Laetare=raduj se sv.Balbína,mučednice; sv.Quido z Pomposy,opat OSB
  změna času na letní (ve 2 hodiny jsou 3 hodiny)  
07:00 Včelákov – křížová cesta    
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Hovorkovy a syna Antonína V
10:00 Chlum – křížová cesta
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
P 10:30 Vortová dle kalendáře intencí V
1.4. pondělí po 4. neděli postní sv.Hugo z Grenoblu,biskup; sv.Makarius z Cařihradu,opat; sv.Marie Egyptská,poustevnice
16:30 Hlinsko – děkanský kostel – křížová cesta za Josefa Doležala
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel V
adorace eucharistického Pána
30´ 17:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
2.4. úterý po 4. neděli postní sv. František z Pauly, poustevník OM
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
30´ 17:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
15´ 17:300 Hamry – Azylový dům dle kalendáře intencí S
18:15 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
3.4. 1.středa po 4. neděli postní sv. Nicetas (Nikita), opat; sv. Richard, biskup
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
4.4. 1.čtvrtek po 4. neděli postní sv.Izidor Sevillský,biskup,učitel církve; sv.František Marto z Fatimy,vyznavač;
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
17:30 Studnice – křížová cesta
60´ 18:00 Studnice za rodiče Marii a Josefa Blažkovy, V
sestru Marii a celou rodinu Šindelářovu
5.4. 1.pátek po 4. neděli postní sv.Vincenc Ferrerský,kněz,řeholník OP; sv.Krescencie Hössová,řeholnice OSC
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
16:30 Hlinsko – děkanský kostel – křížová cesta
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Martina Novotného a kamaráda Petra S
adorace eucharistického Pána
6.4. 1.sobota po 4. neděli postní sv.Notger Balbulus,řeholník OSB; bl.Michael Rua,kněz SDB
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodiče, sourozence a manžela, za uzdravení S
adorace eucharistického Pána vnučky a Boží požehnání pro celou rodinu
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa Brabce a jeho rodiče, za Ladislava Málka V
s nedělní platností a Jana a Miladu Sedláčkovy
7.4. 1.neděle 5. postní sv.Jan Křtitel de la Salle,kněz FSC; sv.Heřman Josef ze Steinfeldu,kněz OPraem.
07:00 Včelákov – křížová cesta    
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Františka Tomáška a jeho rodinu V
10:00 Chlum – křížová cesta
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Za Vaši štědrost při sbírce z neděle 24.3.2019 na pojištění kostelů Vám Pán Bůh odplať:
Centrum 1.280,- Hlinsko 8.122,- Chlum 3.589,- Studnice 2.570,- Včelákov 1.050,- Kč.
Sbírka v neděli 31.3.2019 v Centru, Hlinsku, Studnicích určena na zvon. V Chlumu na topení. Včelákov běžná sbírka.
V pondělí 1.4.2019 a úterý 2.4.2019 v Centru mše svatá v 17:30.
Mše svaté Studnice čtvrtek v 18 hodin. V postní době křížová cesta v 17:30 a sv. zpověď od 17 hodin.
Centrum sv. Jana XXIII.: příměstský tábor 15.po – 19.pá 7. 2019. 1.200 Kč/dítě. Přihlášky do 20.6. Plakát.
V sobotu po Velikonocích 27.4.2019 Praha Pochod pro život. Katedrála 10:30 mše svatá, závěr v 16 u sv. Václava. Přihlášky web.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.