7_2018_06_12_PRF a ERF

Zasedání pastorační a ekonomické farní rady

6.12.2018 / 19.30 farní úřad

duchovní: P. Marian Sokol

přítomni: Ivo Bukáček, Tomáš Marek, Marie Jírů, Petronela Vahalíková, Petr Čihák, Tomáš Jírů,

Josef Jůn st., Veronika Brabencová, Novosadová Lenka, Radek Nováček, Ladislav Kovárník

omluveni: Josef Remeš, Pavel Šotola, Marie Žampachová, Miroslav Homolka, Libor Knotek

Průběh setkání:

1. Přivítání P. Sokolem a úvodní modlitba.

2. V neděli 23.12. od 17.00 hod. bude výjimečná večerní nedělní mše svatá. Bude určena pro svátost nemocných.

3. Naše královéhradecké biskupství poptávalo pracovní kancelář pro technika, který by měl mít na starosti církevní majetky jako jsou lesy, rybníky a podobné hmotné statky. Zaměstnanci biskupství by rádi zřídili kancelář na naší faře. V lednu proběhne faktická domluva a zařízení kanceláře. Tuto funkci bude za biskupství vykonávat Ing. Ladislav Bis.

4. V zadní části kostela bude připraven pomocný poutač pro sbírku na zvon. Půjde o tzvn. teploměr s poměrem vybrané částky k cílové částce na nový zvon, zavěšení, motor,… Odhadovaný rozpočet celé akce by se měl, dle zkušeností pana děkana, pohybovat přes jeden milion korun. Kalkulace zatím ještě od firmy není připravená, ale otec Sokol vše s firmami dojednává. Budeme hledat vhodné jméno pro nový zvon v rámci celé farnosti. Dále je také na úvahu, zda se větší sponzoři budou uvádět – vyrývat přímo na zvon.

Otec Sokol jednal se starostou města Hlinska panem Krčilem o starém, nefunkčním zvonu a jeho případném vystavením v okolí kostela. Starosta se k celé věci staví kladně. Stejně jako farní rada, vidí tuto případnou spolupráci kolem památného zvonu jako příležitost pro turisty a zajímavost pro naše město.

5. Vánoční zpověď bude v Kameničkách 15. prosince od 9 – 11.00 hod. + 16. prosince od 14 – 16.00 hod.

U nás v Hlinsku bude 22. prosince od 9 – 11.00 hod. a od 14.00 – 16.00 hod.

6. Na Silvestra budou dvě mše svaté. Jedna v 16.00 hod. pro farnost. Druhou bude otec Sokol dělat ve 22.00 hod. v soukromém duchu jako poděkování za uplynulý rok. Tuto pozdní večerní mši svatou dělá každý rok.

7. Socha Panny Marie z malé kapličky vpravo od oltáře děkanského kostela se musí najít. Momentálně není u nás v kostele, ani na farním úřadu. Při opravách elektriky v kapličce a následném malování bychom ji rádi dohledali. Zřejmě byl poslední kontakt s touto sochou za působení otce Gabriela Burdeje. V případě, že by některý z farníků věděl nějaké informace kolem menší sošky, prosíme, obraťte se na pana děkana.

8. Začínáme plánovat farní den v roce 2019. Termín by měl být na 26.5.2018. Rádi bychom se zaměřili nejenom na naše farní společenství, ale chtěli bychom pozvat i další lidi z Hlinska a okolí. Budeme připravovat program a zveme všechny, kteří mohou něčím zajímavým přispět či mají chuť být v realizačním týmu, aby kontaktovali Petra Čiháka 777 222 063.

9. 12. ledna 2019 bude společné setkání na faře pro všechny ženy z úklidů kostela a fary + pány kostelníky. Jde o sobotní odpoledne od 14.00 hodin. Bylo by hezké, kdyby mohl každý z pozvaných přinést jeden tácek něčeho dobrého. Zázemí akce a obsluhu + úklid zařídí farní mládež. Pozvánky s faktickými daty dostanou všichni zvaní v tištěné podobě. Více informací u paní Marie Jírů.

10. Podsedáky v lavicích našeho děkanského jsou v havarijním stavu. Plánujeme jejich výměnu hned po malování kostela. Zatím se ukázkově připraví dvě lavice blízko dětské školičky v kostele. Abychom vyzkoušeli typ a provedení. Zvažují se molitanové sedáky.

11. Další zasedání farní rady je naplánováno na 14.2.2019 v 19.30 hod.

Zapsal: Petr Čihák