Mše svaté a svatí 9. – 16. 12. 2018

* sv. zpověď 2018 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
9.12. neděle 2. neděle adventní cyklus C sv.Valerie z Limoges, panna a mučednice; sv.Leokádie z Toleda, panna, mučednice
sv. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, laik a vizionář z Guadalupe
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:30 Vortová – novokněžské požehnání dle kalendáře intencí V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
20´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí R
10.12. pondělí po 2. neděli adventní sv.Julie a sv.Eulálie, panny a mučednice z Meridy, Španělsko
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Blanku a Miroslava Burešovy, jejich syna V
Miroslava, rodinu Jandovu a Burešovu
adorace eucharistického Pána V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
11.12. úterý po 2. neděli adventní sv. Damas I. (Hostivít), papež
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
12.12. středa po 2. neděli adventní Panna Maria Guadalupská, Mexiko; sv.Otýlie, panna a mučednice
ct. Přibyslava, vdova, řeholnice OSB, sestra sv. Václava
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
13.12. čtvrtek FATIMSKÝ DEN sv. Lucie (Světluše), panna a mučednice
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Studnice dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
14.12. pátek po 2. neděli adventní sv.Jan od Kříže, kněz OCD a učitel církve; ct.P.Otto Petrus Pavlicek, kněz OFM
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa Kavku a manželku a tři syny S
15.12. sobota po 2. neděli adventní sv. Valerián, biskup, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Vendelína a Annu Vrbiakovy, jejich rodiny S
umírající a duše v očistci
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za Josefa Brabce a jeho rodiče, Ladislava V
Málka a Jana a Miladu Sedláčkovy
16.12. neděle 3. neděle adventní cyklus C sv.Adelhaida (Adéla), císařovna, vyznavačka; sv.Ageus, SZ prorok
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí R
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 15´ minut, 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Upřímné poděkování a vděčné ´Pán Bůh zaplať´ za pohádku i nabídnutí společenství v azylovém domě v Hamrech.
Sbírka na bohoslovce neděle 2.12.: Hlinsko 10.107,- Centrum 941,- Chlum 2.724,- Studnice 2.673,- Včelákov 560,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Děkujeme mladým i starším za přípravu pěkného odpoledne se svatým Mikulášem v neděli 2.12.2018 v Orlovně.
Děkujeme žákům ZUŠ za ´Adventní koncert´ v Centru sv. Jana XXIII. ve čtvrtek 6.12.2018.
V neděli 9.12. v 15 hodin Orlovna v Hlinsku: koncert Zavřelovi muzikanti. Plakát.
V pondělí 10.12. v 18.00 hodin v Centru Jana XXIII. beseda s P. ThLic. Martinem Lanži, děkanem ŘKF Broumov o putování výstavy fotografií „Tempus fugit“ (záchrana broumovských kostelů) s promítáním (z ČR, Evropy, USA). Vstupné dobrovolné bude věnováno na opravu barokních kostelů na broumovsku.
Děkan P. Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P. Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P. Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.