Mše svaté a svatí 2. – 9. 12. 2018

* sv. zpověď 2018 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
2.12. 1. neděle 1. neděle adventní cyklus C sv. Bibiána (Blanka), panna, mučednice; sv. Blanka, královna Francie, vyznavačka
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum novokněžské požehnání dle kalendáře intencí V
20´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí R
3.12. pondělí 1. týden adventní sv. František Xaverský, kněz TJ, misionář východní Asie; sv. Kasián, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Miloslava Nováčka, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu V
adorace V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
4.12. úterý 1. týden adventní sv. Jan Damašský, kněz,učitel církve; sv. Barbora, panna,mučednice
bl. Mons. Adolf Kolping, kněz
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí (za živé, zemřelé, personál DSD) V
P 18:15 Hamry – azylový dům dle kalendáře intencí S
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
5.12. 1. středa 1. týden adventní sv. Sába Jeruzalémský, poustevník, opat; bl. Filip Rinaldi, kněz SDB
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
6.12. 1. čtvrtek 1. týden adventní sv. Mikuláš z Myry, biskup
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Studnice dle kalendáře intencí V
7.12. 1. pátek 1. týden adventní sv. Ambrož z Milána, biskup a učitel církve
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Rudolfa a Bohumilu Sodomkovy, za P. Bohumíra Velebného S
adorace S
8.12. sobota 1. týden adventní slavnost Panna Maria počatá bez poskvrny prvotního hříchu
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za uzdravení manžela a syna S
a za Boží požehnání pro celou živou rodinu
12:00 Hlinsko – děkanský kostel HODINA MILOSTI PRO CELÝ SVĚT (modlitba Večeřadla)
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za Josefa a Jiřího Vaškovy V
9.12. neděle 2. neděle adventní cyklus C sv.Valerie z Limoges,panna,mučednice; sv.Leokádie z Toleda,panna,mučednice
sv. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, laik vizionář z Guadalupe (Mexiko)
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:30 Vortová – novokněžské požehnání dle kalendáře intencí V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
20´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí R
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 15´ minut, 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Upřímné poděkování a vděčné ´Pán Bůh zaplať´ všem štědrým dárcům trvanlivých potravin pro azylový dům v Hamrech.
Nedělní sbírka 2.12. je určena na bohoslovce.
Na 1. neděli adventní 2.12.2018 si můžete přinést na mši svatou ve všech kostelích k požehnání své rodinné adventní věnce.
V neděli 2.12.2018 od 14.30 hodin zveme děti do Orlovny na setkání se svatým Mikulášem. Vstupné dobrovolné.
V úterý 4.12. v 17 hodin Ekumenická adventní bohoslužba v modlitebně Apoštolské církve v Hlinsku (proti Lidlu).
V Centru sv. Jana XXIII. bude ve čtvrtek 6.12.2018 od 16 hodin ´Adventní koncert´ žáků ZUŠ v Hlinsku. Srdečně zveme.
Ve čtvrtek 6.12.2018 v 19.30 hodin na faře v Hlinsku setkání farní rady.
V sobotu 8.12. ve 12 hodin HODINA MILOSTI PRO CELÝ SVĚT (zaslíbení P. Marie z Montichiari, Itálie 1947). Společná modlitba v kostele v Hlinsku.
V sobotu 8.12. ve 14.30 hodin azylový dům Hamry: pozvání dětem i dospělým ke společenství při hrané pohádce.
V neděli 9.12. v 15 hodin Orlovna v Hlinsku: koncert Zavřelovi muzikanti. Plakát.
V pondělí 10.12. v 18.00 hodin v Centru Jana XXIII. beseda s P. ThLic. Martinem Lanži, děkanem ŘKF Broumov o putování výstavy fotografií „Tempus fugit“ na záchranu Broumovských kostelů s promítáním (ČR, Evropa, USA). Vstupné dobrovolné půjde na opravu barokních kostelů Broumov.
Děkan P. Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P. Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P. Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.