Mše svaté a svatí 25. 11. – 2. 12. 2018

* sv. zpověď 2018 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
25.11. neděle slavnost Ježíše Krista Krále sv. Kateřina Alexandrijská, panna, mučednice
ct. Markéta Occhiena Bosco, matka don Bosca
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí Vtí.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 9:00 Hlinsko – kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
20´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
26.11. pondělí 34. týdne v mezidobí sv. Silvestr Gozzolini, opat; bl. Jakub Alberione
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Marii Procházkovou, rod Procházků a Nekvindů Vtí.
adorace Vtí.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
27.11. úterý 34. týdne v mezidobí Zázračná medailka, zjevení Panny Marie, 1830, Rue de Bac, Pažíž
sv. Virgil (Virgilius), biskup; přenesení sv. Ludmily
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí (za živé, zemřelé, personál DSD) Vtí.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
28.11 středa 34. týdne v mezidobí sv. Mansuet (Miloslav), biskup milánský
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
29.11. čtvrtek 34. týdne v mezidobí sv. Saturnin z Toulouse, biskup, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 17:00 Studnice dle kalendáře intencí Vtí.
30.11. pátek 34. týdne v mezidobí svátek sv. Ondřej, apoštol, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Hedviku a Karla Pechovy, za Elišku Bisovou Rem.
1.12. 1. sobota 34. týdne v mezidobí sv. Edmund Kampián, kněz TJ, mučedník
bl. Karel de Foucauld, kněz, řeholník OCSO, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Františka a Annu Balkovy, jejich rodiče a Sok.
Miloslava a Miroslavu Poulovy a jejich rodiče
adorace
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za Boží milost, za Josefa Doležala, Vtí.
za rodiče a sourozence
2.12. 1. neděle 1. neděle adventní cyklus C sv. Bibiána (Blanka), panna, mučednice
sv. Blanka, královna Francie a vyznavačka
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí Vtí.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 9:00 Hlinsko – kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
P 10:30 Chlum novokněžské požehnání dle kalendáře intencí Vtí.
20´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 15´ minut, 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Duchovní správa děkuje za Vaši pomoc při sobotní práci 24.11. na děkanství (odstranění omítky stropu). Pán Bůh Vám odplať.
Centrum sv. Jana XXIII. děkuje všem dobrovolníkům, kteří v Hlinsku pomáhali s organizací při setkání ´Celostátní vzájemné výměny zkušeností´ ve dnech 16. pá – 18. ne 11. 2018. Setkání se zúčastnilo asi 600 lidí.
Od pondělí 19. do neděle 25.11.2018 se uskuteční v Centru Jana XXIII. a v Azylovém domě v Hamrech „Sbírka trvanlivých potravin“ (sušené, trvanlivé mléko, piškoty, přesnídávky, rýže, instantní výrobky, aj..) pro maminky v nouzi v Hamrech. S vděčností Vás budeme denně očekávat od 16.00 do 18.00 hodin. Děkujeme. L. Pavlišová 734 435 485
P. ThLic. Martin Lanži se omlouvá (úmrtí v rodině): beseda s výstavou fotografií „Tempus Fugit“ na záchranu Broumovských kostelů v Centru Jana XXIII. NEBUDE v pondělí 26.11. Překládá se na pondělí 10.12.2018 od 18.00 hodin.
V neděli 2.12. bude sbírka určená na bohoslovce.
Na 1. neděli adventní 2.12.2018 si může přinést na mši svatou ve všech kostelích k požehnání svoje rodinné adventní věnce.
V neděli 2.12.2018 od 14.30 hodin zveme děti do Orlovny na setkání s biskupem Mikulášem. Vstupné dobrovolné.
V Centru sv. Jana XXIII. bude ve čtvrtek 6.12.2018 od 16 hodin ´Adventní koncert´ žáků ZUŠ v Hlinsku. Srdečně zveme.
Děkan P. Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P. Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P. Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.