6_2018_15_11_PRF a ERF

Zasedání pastorační a ekonomické farní rady

15.11.2018 / 19.30 farní úřad

duchovní: P. Marian Sokol

přítomni: Josef Remeš, Petr Čihák, Ivo Bukáček, Tomáš Marek, Miroslav Homolka, Marie Jírů, Petronela Vahalíková, Tomáš Jírů, Marie Žampachová, Libor Knotek, Josef Jůn st.,

omluveni: Pavel Šotola, Veronika Brabencová, Novosadová Lenka, Radek Nováček, Ladislav Kovárník

Průběh setkání:

1. Přivítání P. Sokolem a úvodní modlitba.

2. Hrobová místa pronajaté naší farností je třeba nově na městě vyřešit, abychom o ně nepřišli. Jde o dva hroby. Otec Sokol se pokusí domluvit s technickými službami, aby nám tyto místa nechali zdarma, jako původnímu majiteli hřbitova. Farnost dříve hřbitov vlastnila a převedla jej bez úplaty na město.

3. Sbírka ze mše svaté bude v domově seniorů Drachtinka odevzdávána nově už ke sbírkám z naší farnosti. Ve Studnicích se připravuje také dohoda o odevzdávání sbírek ze mší svatých na naši farnost. Je třeba vše dát do správného a zákonného stavu. Jednání se vede v přátelském duchu a s ohledem na výdaje kolem režie prostor. Dále pan děkan připraven nabídnout azylovému domu v Hamrech pomoc a případnou odbornou radu, jak vést doklady pro získání dotací z kraje či od státu, pokud bude mít provozovatel organizace zájem. Otec Sokol má zkušenosti z dřívějších farností a kontakty na odborníky, kteří znají dotační programy. Tím měla být zajištěna celá režie provozu Dlaně života pro svobodné matky.

4. Vybírání sbírek v kostele by se mělo více iniciovat s ohledem na ministranty. Chození mezi lavicemi by mělo být více důstojné a klidné, tak aby měli starší lidé čas peníze nalézt a celé lavice odevzdat dar v klidu. Dále budou sbírky na farní opravy ohlašovány panem děkanem předem při začátku mše svaté. Vzadu v kostele připravíme pomoc pro sbírky. Půjde o teploměr, na kterém bude postupně vidět dle příspěvků dárců, kolik peněz zbývá vybrat na opravu zvonů. Zároveň připravíme číslo účtu s variabilním symbolem.

5. Na zvony se zatím vybralo 39.000,- a sbírka dále pokračuje. Pan děkan děkuje všem dárcům. Firma Boroko s.r.o. prověřila náš funkční zvon a cca do měsíce by nám měla přijít první kalkulace na opravu srdce zvonu a případné vylití dalších zvonů + opravy celého technického zázemí. Zároveň budeme také oslovovat německou firmu z Passau, abychom měli srovnání v ceně. Otec Sokol spolupracoval v minulosti s oběma firmami. Památkový úřad je o všem informován a zatím probíhá veškerá domluva bez komplikací.

6. V kostele už je vše kolem svodů okapu vyřešeno a opraveno. Je třeba ještě sjednotit osvětlení halogenů v lodi kostela. Dále budeme přemýšlet a jednat s městem o umístění prasklého zvonu z věže v blízkosti našeho kostela. Jde o památkově chráněný exemplář. Mohl by sloužit pro návštěvníky i farníky jako atraktivní a prestižní předmět. Chtěli bychom také řešit situaci kolem osvětlení kostela, které bylo sponzorováno dárcem a nyní jej město s ohledem na nové osvětlení v Toufarově ulici demontovalo.

7. Vánoční mše svaté na Štědrý den budou v děkanském kostele pro rok 2018 od 16.00 hod. a 24.00 hod. Dle návštěvnosti půlnoční mše se rozhodne pan děkan, jak budeme plánovat příští rok.

8. Ekumenické setkání církví v našem městě bude 4.12. v 17.00 hod. v modlitebně Apoštolské církve.

9. Prosíme farníky o pomoc se sestavením party brigádníků pro akci na faře. Půjde o bourání stropů. Všichni dobrovolníci budou vítáni. První brigáda proběhne v sobotu 24.11.2018. Prkna stropu v horní části fary jsou v hale ve špatném stavu. V některých místech se o 20 cm vyvěsila vahou. Pravděpodobně byla poddimenzovaná. Je třeba stropní omítku odbourat a připravit prkna stropu ke zpevnění. Dále plánujeme připravit sádrokarton a strop zateplit. Pokud by šlo vše v pořádku, mohli bychom vymalovat spodní knihovnu – velkou společenskou místnost.

10. V kostele se začínají první práce na elektrice. Zatím se natahují kabely v boční kapli, kam chodí rodiny s malými dětmi. Otec Sokol bude společně s panem Jiřím Plíškem dále pokračovat na dalších místech. Přesto hlavní věci jsou plánovány po Velikonocích.

11. Venkovní rolety by mohly být možnou pomocí pro otce Sokola a jeho bydlení na faře. Obtěžuje ho tam nepříjemný zvuk, který vydává fabrika v nedalekém okolí. Tento zvuk ruší spaní a práci v místnostech směrem ke smuteční síni. Jde o tři okna. Možná investice by byla kolem 19 tisíc. Farní rada bude dále hledat firmy, které by mohly představit své nabídky. Plánované ošetření oken by bylo na jaře.

12. Na příští farní radě budeme tvořit KALENDÁŘ AKCÍ. Prosíme všechny farníky, aby nahlásili termíny možných akcí v příštím roce buď otci Sokolovi nebo členům farní rady včas, aby mohlo být vše zařazeno do kalendáře farnosti.

13. Další zasedání farní rady je naplánováno na 6.12.2018 v 19.30 hod.

Zapsal: Petr Čihák