Mše svaté a svatí 11. – 18. 11. 2018

* sv. zpověď 2018 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
11.11. neděle 32. v mezidobí sv. Martin z Tours, biskup; sv. Jan Almužník, biskup v Alexandrii
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí Vtí.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 9:00 Hlinsko – kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
20´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
12.11. pondělí 32. týdne v mezidobí sv. Josafat Kuncevič z Litvy, biskup, mučedník
16:30 Hlinsko – děkanský kostel adorace Vtí.
30´ 17:00 za Marii a Josefa Homoláčovy, Vtí.
za Martina Severýna a Jana Musila
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
13.11. úterý FATIMSKÝ DEN sv. Anežka Česká Přemyslovna, klariska OSC, česká patronka
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka POUTNÍ MŠE SV. dle kalendáře intencí (za živé, zemřelé, personál DSD) Vtí.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
18:00 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
14.11 středa 32. týdne v mezidobí sv. Mikuláš Tavelič z Bosny a druhové, kněz a řeholníci OFM, mučedníci
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
15.11. čtvrtek 32. týdne v mezidobí sv. Albert Veliký, biskup a učitel církve
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 17:00 Studnice dle kalendáře intencí Vtí.
16.11. pátek 32. týdne v mezidobí sv. Markéta Skotská, královna, vyznavačka; sv. Gertruda Durynská z Helfty, panna, řeholnice OCist
sv. Otmar ze St. Gallenu, opat OSB
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Jana a Františku Tlustých, syna Františka Sok.
jejich rodiče a sourozence a jejich zetě
17.11. sobota 32. týdne v mezidobí sv. Alžběta Uherská Durynská, kněžna, III.řád klarisek OCS; sv. Dionýsius Veliký z Alexandrie, biskup
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Marii Němcovou Sok.
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za rodiče Čermákovy, jejich dceru a zetě Vtí.
za bratra a za uzdravení sestry
18.11. neděle 33. v mezidobí posvěcení římských basilik sv. apoštolů Petra a Pavla
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí Vtí.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 9:00 Hlinsko – kostel PROMLUVA PRO DĚTI za živé i zemřelé farníky Sok.
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
20´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 15´ minut, 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
V neděli 11.11.2018 je sbírka určena na plošné pojištění budov v diecézi.
V zimním období budou ve Studnicích ve čtvrtek mše svaté v 17 hodin.
V pondělí 12.11.2018 v Centru mše svatá nebude.
Setkání farní rady bude na faře ve středu 15.11.2018 v 19.30 hodin.
Od pondělí 19. do neděle 25.11.2018 se uskuteční v Centru Jana XXIII. a v Azylovém domě v Hamrech „Sbírka trvanlivých potravin“ (sušené, trvanlivé mléko, piškoty, přesnídávky, rýže, instantní výrobky, aj..) pro maminky v nouzi v Hamrech. S vděčností Vás budeme denně očekávat od 16.00 do 18.00 hodin. Děkujeme. L. Pavlišová 734 435 485
Bohoslovecká fakulta Thákurova 2, Praha 6 zve muže ve věku od 15 do 30 let do ticha modlitby na podzimní TAMMÍM (hebrejsky bezúhonný, totální, dokonalý)ve dnech 23.-25.11.2018. Více http://www.seminar-praha.cz.
V pondělí 26.11. od 18.00 hodin v Centru Jana XXIII. beseda s P. ThLic. Martinem Lanži, děkanem Broumovské ŘKF. Podělí se s námi o své poznatky z putování s výstavou fotografií „Tempus Fugit“ na záchranu Broumovských kostelů. Promítání i průvodní slovo bude nejen z ČR, ale i ze zahraničí (Evropa, USA) kudy výstava putovala a P. Lanži ji provázel. Dobrovolné vstupné bude věnováno na účet záchrany Broumovských barokních kostelů.
Křestní svíčky, roušky, růžence je možné zakoupit v květinářství u Doležálků ve Wilsonově ulici v Hlinsku.
Děkan P. Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P. Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P. Jiří Remeš 732 847 303
úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin