Mše svaté a svatí 4. – 11. 11. 2018

* sv. zpověď 2018 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
4.11. 1. neděle 31. v mezidobí sv. Karel Boromejský, biskup, Miláno; sv. Emerik (Imrich, syn sv.Štěpána, krále Uher), vyznavač
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí Vtí.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 9:00 Hlinsko – kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
15´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
5.11. pondělí 31. týdne v mezidobí sv. Zachariáš a Alžběta, rodiče sv. Jana Křtitele; bl. Řehoř Lakota, biskup, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
P 14:00 Hlinsko – děkanský kostel pohřeb se mší sv. paní Marie Pechové Sok.
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Miroslava Vařečku, dceru Lucii, Vtí.
Marii Remešovou a její rodiče
adorace Vtí.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
6.11. úterý 31. týdne v mezidobí sv. Leonard (Linhart) z Limoges a Noblatu, opat, benediktin OSB
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
20´ 10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí (za živé, zemřelé, personál DSD) Vtí.
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Františka Burýška a duše v očistci Sok.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
P 18:15 Hamry – azylový dům dle kalendáře intencí Sok.
7.11 1. středa 31. týdne v mezidobí sv. Wilibrord, arcibiskup; sv. Engelbert z Kolína, arcibiskup mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence volná Vtí.
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
8.11. čtvrtek 31. týdne v mezidobí sv. Gottfried (Bohumír) z Amiens, biskup; bl. Jan Duns Scotus, kněz, františkán OFM
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence volná Sok.
15´ 17:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
9.11. pátek 31. týdne v mezidobí svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Jana Hrazdíru a jeho rodiče, za pomoc a ochranu Sok.
P. Marie a sv. Zdislavy, za rodinu Zemanovu a Bažoutovu
10.11. sobota 31. týdne v mezidobí sv. Lev I. Veliký, papež, učitel církve
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za dp. P. Jindřicha Peška, Oldřicha a Miladu Sok.
Peškovy a jejich syna Oldřicha
P 10:30 Hlinsko – děkanský kostel pohřeb se mší sv. paní Bohumila Křesťanová Sok.
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za Ludmilu Kučerovu, syna Josefa a rodiče Kučerovy Vtí.
11.11. neděle 32. v mezidobí sv. Martin z Tours, biskup; sv. Jan Almužník, biskup v Alexandrii; konec 1. svět. války 1918
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí Vtí.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 9:00 Hlinsko – kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
15´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 15´ minut, 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Sbírka na opravu zvonů v neděli 28.10.: Hlinsko 22.510,- Chlum 1.408,- Studnice 2.494,- dary samostatně 3.000,- Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. Centrum vybírá v neděli 4.11.2018.
1.-8.11. lze získat každý den jedny plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Tři obvyklé podmínky (s úmyslem odpustky získat a nemít zalíbení ani v lehkém hříchu):1) svátost smíření; 2) sv. přijímání; 3) modlitba na úmysl Sv. otce. 1.11. navštívit kostel a pomodlit se Otče náš a Věřím v Boha. (1.)2.-8.11. návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé (v ostaní dny odpustky částečné). Více nástěnka. Duše z očistce prosí o pomoc.
Bohoslovecká fakulta Thákurova 2, Praha 6 zve muže ve věku od 15 do 30 let do ticha modlitby na podzimní TAMMÍM (hebrejsky bezúhonný, totální, dokonalý)ve dnech 23.-25.11.2018. Více http://www.seminar-praha.cz.
V zimním období budou ve Studnicích ve čtvrtek mše svaté v 17 hodin.
Křestní svíčky, roušky, růžence je možné zakoupit v květinářství u Doležálků ve Wilsonově ulici v Hlinsku.
V neděli 11.11.2018 bude sbírka na plošné pojištění budov v diecézi.
Děkan P. Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P. Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P. Jiří Remeš 732 847 303
úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin