Mše svaté a svatí 18. – 25. 11. 2018

* sv. zpověď 2018 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
18.11. neděle 33. v mezidobí posvěcení římských basilik sv. apoštolů Petra a Pavla
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí Vtí.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 9:00 Hlinsko – kostel PROMLUVA PRO DĚTI za živé i zemřelé farníky Sok.
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
20´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
19.11. pondělí 33. týdne v mezidobí sv. Mechtilda z Hackebornu a Helfty, řeholnice OCist.; světový den chudých
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za ochranu Boží pro maminku a nenarozené dítě Vtí.
adorace Vtí.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
20.11. úterý 33. týdne v mezidobí sv. Felix z Valois, opat OST; sv. Krišpín, biskup, vyznavač
bl. Anna Kolesárová, Vysoká nad Uhom, mučednice čistoty
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí (za živé, zemřelé, personál DSD) Vtí.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
21.11 středa 33. týdne v mezidobí památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
22.11. čtvrtek 33. týdne v mezidobí památka sv. Cecílie, panna, mučednice
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 17:00 Studnice dle kalendáře intencí Vtí.
23.11. pátek 33. týdne v mezidobí slavnost v diecézi HK sv. Klement I., papež, mučedník, patron diecéze HK
sv. Kolumbán z Lexeuilu a Bobbia, opat; sv. Felicita, patricijka Řím, mučednice
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Cecílii Ptáčkovou, Marii a Karla Kynclovy Sok.
jejich rodiče a sourozence
24.11. sobota 33. týdne v mezidobí památka sv. Ondřej Dung-Lac, kněz a druhové, mučedníci Vietnam
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Vlastimila Husáka a celý rod, za rodinu Svo- Sok.
bodovu a dceru Marii, za Ivanu Dudychovou
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za Karla Štorka, rodiče a celý rod, Josefa Vtí.
Košťála a rodiče a celý rod, Pavlínu Mošnerovu
25.11. neděle slavnost Ježíše Krista Krále sv. Kateřina Alexandrijská, panna, mučednice
ct. Markéta Occhiena Bosco, matka don Bosca
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí Vtí.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 9:00 Hlinsko – kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
20´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 15´ minut, 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Sbírka v neděli 4.11.2018 na opravy zvonů: dodatečně Centrum 1.144,-. Štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
Sbírka v neděli 11.11.2018 na plošné pojištění budov v diecézi: Hlinsko 7.338,-; Centrum 562,-; Chlum 2.839,-; Studnice 3.257,-; Včelákov 807,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
V tomto týdnu vděčně vzpomínáme zemřelých kněží P. Jindřicha Peška †21.11.1980 a P. Josefa Markla †22.11.1992.
Od pondělí 19. do neděle 25.11.2018 se uskuteční v Centru Jana XXIII. a v Azylovém domě v Hamrech „Sbírka trvanlivých potravin“ (sušené, trvanlivé mléko, piškoty, přesnídávky, rýže, instantní výrobky, aj..) pro maminky v nouzi v Hamrech. S vděčností Vás budeme denně očekávat od 16.00 do 18.00 hodin. Děkujeme. L. Pavlišová 734 435 485
Bohoslovecká fakulta Thákurova 2, Praha 6 zve muže ve věku od 15 do 30 let do ticha modlitby na podzimní TAMMÍM (hebrejsky bezúhonný, totální, dokonalý)ve dnech 23.-25.11.2018. Více http://www.seminar-praha.cz.
V pondělí 26.11. od 18.00 hodin v Centru Jana XXIII. beseda s P. ThLic. Martinem Lanži, děkanem Broumovské ŘKF. Podělí se s námi o své poznatky z putování s výstavou fotografií „Tempus Fugit“ na záchranu Broumovských kostelů. Promítání i průvodní slovo bude nejen z ČR, ale i ze zahraničí (Evropa, USA) kudy výstava putovala a P. Lanži ji provázel. Dobrovolné vstupné bude věnováno na účet záchrany Broumovských barokních kostelů.
Ve společné místnosti v 1. patře fary v Hlinsku se pronáší strop. Ze stropu je třeba odstranit omítku, rákos, … . Jako přípravu na opravu. Prosíme Vás o pomoc v sobotu 24.11.2018 od 9 do 12 hodin. Děkujeme.
Děkan P. Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P. Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P. Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.