4_2018_08_16_PRF a ERF

Zasedání pastorační a ekonomické farní rady

16.08.2018 / 19.30 farní úřad

duchovní: P. Marian Sokol

přítomni: Josef Remeš, Marie Žampachová, Petr Čihák, Ivo Bukáček, Veronika Brabencová, Tomáš Marek,   Josef Jůn st., Miroslav Homolka

omluveni:  Radek Nováček, Novosadová Lenka, Pavel Šotola, Marie Jírů, Libor Knotek, Ladislav Kovárník , Petronela Vahalíková,

nový člen nominovaný otcem Sokolem: Tomáš Jírů

Průběh setkání:

1. Přivítání P. Sokolem a úvodní slovo. Vstupní modlitba. Nový pan děkan se nám představil a požádal o dobré společenství za účelem rozvoje naší práce pro farnost.

2. Členové farní rady se postupně představili.

3. Dohledné době plánujeme aktualizovat manuál pro kostelníky v děkanském kostele.

4. Projdeme harmonogram plánovaných oprav ve farnosti a začneme připravovat realizace.

5. Sbírky v naší farnosti.

6. Příští zasedání farní rady je naplánováno: 4.10. v 19.30 hod.

Zapsal: Petr Čihák