Mše svaté a svatí 12. – 19. 5. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
12.5. svátek matek neděle DOBRÉHO Pastýře 4. velik. sv.Pankrác,mučedník; sv.Nereus a Achilleus, mučedníci; bl.Imelda Lambertini,panna OP
30´ 7:30 Včelákov MÁJOVÁ dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Marii a Antonína Sotonovy V
15´ 10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. MÁJOVÁ dle kalendáře intencí V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
18:00 Chlum (jen) MÁJOVÁ
13.5. pondělí FATIMSKÝ DEN P.Maria Fatimská; sv.Ondřej Fournet,kněz; sv.Dominika Mazzarellová,řeholnice FMA
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel MÁJOVÁ za uzdravení manželky, dcery a vnučky V
pak Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
14.5. úterý po. 4. neděli velikonoční svátek sv.Matěj,apoštol,mučedník; sv.Bonifác z Tarsu,mučedník
20´ 9:45 Hlinsko – DS Drachtinka MÁJOVÁ dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
15.5. středa po. 4. neděli velikonoční sv.Izidor Madridský,rolník,vyznavač; sv.Žofie Římská,mučednice
30´ 18:00 Chlum MÁJOVÁ dle kalendáře intencí S
16.5. čtvrtek po. 4. neděli velikonoční svátek sv.Jan Nepomucký,kněz,mučedník,hlavní patron Čech
30´ 18:00 Hlinsko – děkanský kostel MÁJOVÁ za Hedviku Hromádkovou S
30´ 18:00 Studnice MÁJOVÁ za Františka Tomáška a jeho rodinu V
17.5. pátek po. 4. neděli velikonoční sv.Paschal Baylon,řeholník OFMDisc.; úmrtí 1969 Josef kardinál Beran
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel MÁJOVÁ za Annu a Jana Baštýřovy a za uzdravení S
18.5. sobota po. 4. neděli velikonoční sv.Jan I.,papež,mučedník; sv.Leonard Murialdo,kněz SDB
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa Balka a rodiče z obojí strany S
a za dar víry pro živou rodinu
11:00 Včelákov pontifikální mše svatá – svěcení obětního stolu Mons. V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Václava a Františku Malinských, dceru Marii, V
s nedělní platností syna Jindřicha a ostatní příbuzné
19.5. neděle 5. velikonoční sv.Petr Celestýn V.,papež; sv.Ivo Hélory,kněz OFS
30´ 7:30 Včelákov MÁJOVÁ dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. MÁJOVÁ dle kalendáře intencí V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
10:30 Lázně – poutní u sv. Jana Nepomuckého dle intencí poutníků V
18:00 Chlum (jen) MÁJOVÁ
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Duchovní správa děkuje všem, kdo tyto dny pracují ´na kostele´. Zvlášť za brigádu ve středu 8.5. (sekání omítky, … ).
Neděle 12.5.2019 je Dnem modliteb za povolání k duchovnímu stavu.
V neděli 12.5.2019 sbírka určena na kněžský seminář.
V neděli 12.5.2019 od 15 hodin Centrum sv. Jana XXIII. koncert ke Dni matek.
12.5. si připomínáme maminky. Vyprošujeme jim Boží požehnání. A vděčně vzpomeňme na Matku Boží i naší.
Podskala u Vrbatova Kostelce – pondělní květnové májové (začínají v 17:25 sv. růžencem, v 18 mše svatá): 13.5. P. Pavel Jäger, 20.5. Mons. Jan Paseka, 27.5. P. Jaroslav Kolbaba.
V květnu budou mše svaté v Domově seniorů Drachtinka v Hlinsku začínat v 9:45. Po ní bude májová pobožnost.
V pátek 17.5.2019 je termín k odeslání prací výtvarné soutěže Cestou dvou bratří, Velehrad (www.velehrad.eu).
V sobotu 18.5.2019 v 11 hodin pontifikální mše svatá Mons. Jana Vokála, biskupa královehradeckého, v kostele sv. Máří Magdalény na Včelákově spojená se svěcením nového obětního stolu. Srdečné pozvání pro všechny.
Sbírka příští neděle 19.5.2019 bude určena na zvon. Včelákov běžná sbírka.
V neděli 19.5. mše svatá ve Studnicích nebude. V 10:30 bude poutní mše svatá u sv. Jana Nepomuckého v Lázních.
Farní den farnosti Hlinsko bude v neděli 26.5.2019. Bližší informace v příštích ohláškách.
Poutě: Lázně sv. Jan Nepomucký neděle 19.5.2019 10:30 hodin. Srní: Navštívení Panny Marie sobota 1.6. 14 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.