Mše svaté a svatí 5. – 12. 5. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
5.5. 1.neděle 3. velikonoční sv.Gothard z Hildesheimu,opat,biskup; sv.Nunzio Sulprizio,vyznavač
30´ 7:30 Včelákov MÁJOVÁ dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Stanislava Oboleckého V
15´ 10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. MÁJOVÁ dle kalendáře intencí V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
18:00 Chlum (jen) MÁJOVÁ
6.5. pondělí po 3. neděli velikonoční sv. Jan Sarkander, český patron, kněz, mučedník
sv.Dominik Savio, vyznavač; mučednictví sv.Jana Evangelisty
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel MÁJOVÁ za rodinu Kloferovu a Palečkovu S
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
7.5. úterý po 3. neděli velikonoční sv. Gisela Uherská, královna, abatyše OSB
sv.Benedikt II.,papež; sv.Růžena Venerini,MPV
20´ 9:45 Hlinsko – DS Drachtinka MÁJOVÁ dle kalendáře intencí V
14:30 Hlinsko – děkanský kostel pohřeb paní Hany Havlíčkové se mší svatou S
15´ 17:30 Hamry – azylový dům MÁJOVÁ dle kalendáře intencí S
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
8.5. středa po 3. neděli velikonoční Panna Maria Prostřednice všech milostí
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel MÁJOVÁ za Jaromíra Čiháka a Boží požehnání pro rodinu V
30´ 18:00 Chlum MÁJOVÁ dle kalendáře intencí S
9.5. čtvrtek po 3. neděli velikonoční sv. Hermus, vyznavač; Isajáš, prorok
30´ 18:00 Studnice MÁJOVÁ za Miloslava a Jindru Šulcovy a vnuka Martina z Chlumu V
10.5. pátek po 3. neděli velikonoční sv.Job,trpitel; sv.Jan z Avily,kněz,učitel církve
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel MÁJOVÁ za Hedviku a Karla Pechovy, za Elišku Bisovou S
večer chval
11.5. sobota po 3. neděli velikonoční sv. Ignác z Láconi, řeholník OFMCap.
sv.František de Geronimo,kněz SJ; Marie Paschalis Jahnová,řeholnice CSSE
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Karla a Annu Sodomkovy, syna, snachu a rodiče S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa, Marii, Miloše Netolických V
s nedělní platností a duše v očistci
12.5. svátek matek neděle DOBRÉHO Pastýře 4. velik. sv.Pankrác,mučedník; sv.Nereus a Achilleus,mučedníci; bl.Imelda Lambertini,panna OP
30´ 7:30 Včelákov MÁJOVÁ dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Marii a Antonína Sotonovy V
15´ 10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. MÁJOVÁ dle kalendáře intencí V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
18:00 Chlum (jen) MÁJOVÁ
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
V tomto týdnu od pondělí 6.5. do neděle 12.5.2019 se modlíme za nová duchovní povolání.
Můžeme přidat úmysl i za již nastoupená duchovní povolání.
V květnu budou mše svaté v Domově seniorů Drachtinka v Hlinsku začínat v 9:45. Po ní bude májová pobožnost.
Podskala u Vrbatova Kostelce – pondělní květnové májové (začínají v 17:25 sv. růžencem, v 18 mše svatá): 1.5. P. Adam Depa, 6.5. P. Petr Vtípil, 13.5. P. Pavel Jäger, 20.5. Mons. Jan Paseka, 27.5. P. Jaroslav Kolbaba.
Ve středu 8.5.2019 13 hodin Chlumek u Luže, vikariátní pouť mládeže. Společně pěšky v 10 hodin ze Žďárce. Plakát.
V pátek 10.5.2019 v Hlinsku v kostele po večerní mši svaté bude večer chval od 17:40 hodin. Doprovází rytmická skupina mladých z Havlíčkova Brodu.
V sobotu 11.5.2019 od 10 hodin Pardubice, Zborovské nám. 2018, don Bosco. FESTIVAL 2019. Setkání salesiánské rodiny: pro děti, mládež, rodiny. Pozvání pro příznivce i hosty.
Neděle 12.5.2019 je Dnem modliteb za povolání k duchovnímu stavu.
V neděli 12.5.2019 bude sbírka určena na kněžský seminář.
V neděli 12.5.2019 od 15 hodin Centrum sv. Jana XXIII. koncert ke Dni matek.
Poutě: Lázně sv. Jan Nepomucký neděle 19.5.2019 10:30 hodin. Srní: Navštívení Panny Marie sobota 1.6. 14 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.