Mše svaté a svatí 28. 4. – 5. 5. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
28.4. neděle Božího milosrdenství sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu, kněz, III. OP
sv. Petr Chanel, kněz SM a mučedník; sv. Jana Beretta Molla, matka rodiny
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
40´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodiče Hovorkovy a syna Antonína V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
14:45 Hlinsko – děkanský kostel pobožnost k Božímu milosrdenství
29.4. pondělí po 2. neděli velikonoční svátek sv.Kateřina Sienská,panna a učitelka Církve,III.OP,spolupatronka Evropy
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Marii a Jaroslava Kučerovy, V
adorace eucharistického Pána rodiče Pavlišovy a Kučerovy
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
30.4. úterý po 2. neděli velikonoční sv. Zikmund Burgundský, král, mučedník, český patron
sv. Pius V., papež OP; sv. Josef Cottolengo, kněz, III.SFŘ
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
1.5. 1.středa po 2. neděli velikonoční sv.Josef Dělník; Ochrany sv.Josefa,středa po Neděli Božího milosrd.; Jeremiáš,prorok
17:00 Hlinsko – děkanský kostel MÁJOVÁ volná V
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
2.5. 1.čtvrtek po 2. neděli velikonoční sv.Atanáš Veliký Alexandrijský,biskup,učitel církve; sv.Cyriak, jáhen, mučedník
30´ 18:00 Studnice za Romana Cacka a Františku Maškovu V
3.5. 1.pátek po 2. neděli velikonoční svátek sv.Filip a sv.Jakub Mladší, apoštolé, mučedníci; Nalezení Svatého Kříže
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel MÁJOVÁ za Jana Boušku a Boží požehnání pro celou rodinu S
4.5. 1.sobota po 2. neděli velikonoční sv.Florián z Lorchu,mučedník; sv.Silván z Gazy,biskup,mučedník
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Annu a Ladislava Vodičkovy, jejich syny, dceru S
adorace eucharistického Pána dva pravnuky, Boží požehnání pro celou rodinu
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Marii Remešovou a její rodiče V
s nedělní platností a Boží požehnání pro celou rodinu
5.5. 1.neděle 3. velikonoční sv.Gothard z Hildesheimu,opat,biskup; sv.Nunzio Sulprizio,vyznavač
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Stanislava Oboleckého V
15´ 10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
28.4.2019 Neděle Božího milosrdenství. Úplné odpuštění vin a trestů: kdo tento den přistoupí k Prameni života sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce, mít úmysl toto získat, nemít zasíbení v hříchu, ani lehkém. Hlinsko kostel 8:20 sv. zpověď, 14:45 pobožnost. Zaslíbení ze zjevení 1934 P.Ježíše sv. Faustyně Kowalské, CMBM.
28.4.2019 Slavkovice u Nového Města na Moravě – pouť k Božímu milosrdenství 9:30 – 21 se sv. zpovědí po celý den.
Ve středu 1.5.2019 začíná mariánský měsíc KVĚTEN s májovými pobožnostmi. Přicházejme k Matce Boží rádi … děkovat i prosit. V Hlinsku kostel mše sv. v 17 hodin. Pravidelné májové po večerních mších svatých pondělí a pátek.
Podskala u Vrbatova Kostelce – pondělní květnové májové (začínají v 17:25 sv. růžencem, v 18 mše svatá): 1.5. P. Adam Depa, 6.5. P. Petr Vtípil, 13.5. P. Pavel Jäger, 20.5. Mons. Jan Paseka, 27.5. P. Jaroslav Kolbaba.
P. Jiří Remeš je od 1.5. na operaci kyčle. Děkujeme mu za jeho službu Kristova kněze a provázíme jej modlitbami.
Od 1.5.2019 v Centru pořad bohoslužeb upraven: mše svatá pouze pátek v 7:30, neděle v 10:30 hodin.
Ve středu 8.5.2019 Luže,Chlumek vikariátní pouť mládeže, … Pardubice, don Bosco saleziánské setkání pro rodiny.
Nedělní poutě: Lázně sv. Jan Nepomucký 19.5.2019 v 9 hodin.
Cestou 2 bratří výtvarná soutěž malba, kresba, grafika na A3 pro děti od 3 do 11 let. Odevzdání do 17.5.2019. Více www.velehrad.eu
Celostátní setkání animátorů úterý 13. – neděle 18.8.2019 Chotěboř, mladí 16 – 24 let, cena kolem 1.700,- Kč. https://csa2019.signaly.cz/1902/zakladni-informace. Třeba se přihlásit. Plakát.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.