Mše svaté a svatí 21. – 28. 4. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
21.4. neděle Zmrtvýchvstání Páně slavnost sv. Anselm z Canterbury, biskup OSB, učitel církve
sv. Konrád z Parzhamu a Altötingu, řeholník OFMCap.
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodinu Petrlíkovu, Dobiášovu a syna Josefa V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
15´ 11:00 Vortová dle kalendáře intencí V
12:00 papežské požehnání URBI et ORBI spojené s plnomocnými odpustky papež
22.4. pondělí velikonoční sv. Leonid, mučedník; sv. Gaius, papež
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa a Martu Chmelíkových S
15´ 9:00 Studnice V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
23.4. úterý velikonoční sv. Vojtěch, biskup OSB, mučedník, český patron
bl. Marie Sagheddu, řeholnice OCR
30´ 7:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
24.4. středa velikonoční sv. Jiří, mučedník; sv. Fidel ze Sigmaringy, kněz OFMCap., mučedník
bl. Marie Eufrasie Pelletierová, řeholnice CGS
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
25.4. čtvrtek velikonoční sv. Marek evangelista, mučedník; ;
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel volná S
30´ 18:00 Studnice za Janu Chmelíkovou z Košinova V
26.4. pátek velikonoční sv. Kletus (Anaklet) I., papež a mučedník
sv. Richarius,opat; Panna Maria Matka dobré rady
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Jaroslava a Annu Vítkovy, za rod Zavřelů a Vítků S
Petra Richtera a duše v očistci
27.4. sobota velikonoční sv.Zita,panna,vyznavačka; sv.Simeon Jeruzalémský,biskup
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodinu Maceškovu a Plíškovu S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za Janu Chmelíkovu a Jaroslavu Šafránkovu V
28.4. neděle Božího milosrdenství sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu, kněz, III. OP
sv.Petr Chanel,kněz SM,mučedník; sv.Jana Beretta Molla,matka rodiny
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
40´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodiče Hovorkovy a syna Antonína V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
14:45 Hlinsko – děkanský kostel pobožnost k Božímu milosrdenství
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Za Vaši štědrost při sbírce na pastorační aktivity v diecézi z neděle 14.4.2019 Vám Pán Bůh odplať:
Hlinsko 7.048,- Centrum 702,- Chlum 1.806,- Studnice 2.240,- Včelákov 1.002,- Kč.
V neděli Zmrtvýchvstání Páně 21.4.2019 při mších svatých žehnání pokrmů. Přineste si velikonoční beránky.
V neděli Zmrtvýchvstání Páně 21.4.2019 ve 12 hodin udílí Svatý otec požehnání URBI ET ORBI spojené s plnomocnými odpustky.
Týden od neděle Zmrtvýchvstání Páně 21.4.2019 do neděle Božího milosrdenství 28.4.2019 je velikonoční oktáv. Jako jediný DEN, který učinil Pán. Jásejme a radujme se v něm. Milostiplné svátky všem srdcícm. Allelluja.
Od neděle Zmrtvýchvstání Páně až do neděle Seslání Ducha svatého se místo Anděl Páně modlí Vesel se, nebes Královno.
V úterý 23.4.2019 v Centru mše svatá bude v 7 hodin.
Ve čtvrtek 25.4.2019 Hlinsko kostel v 17 hodin mše svatá, v 19:30 na faře v Hlinsku setkání farní rady.
V sobotu 27.4.2019 Praha Národní pochod pro život a rodinu. Zahájení katedrála 10:30. Zakončení u sv. Václava v 16. Plakát.
Neděle 28.4.2019 Nedělí Božího milosrdenství (zaslíbení: odpuštění časných trestů při vykonání sv. zpovědi ten den). Hlinsko kostel 8:20 sv. zpověď, 14:45 pobožnost. Od Velkého pátku novéna. Zjevení P.Ježíše sv. Faustyně Kowalské.
Cestou 2 bratří výtvarná soutěž malba, kresba, grafika na A3 pro děti od 3 do 11 let. Odevzdání do 17.5.2019. Více www.velehrad.eu
Celostátní setkání animátorů úterý 13. – neděle 18.8.2019 Chotěboř, mladí 16 – 24 let, cena kolem 1.700,- Kč. https://csa2019.signaly.cz/1902/zakladni-informace. Třeba se přihlásit. Plakát.
Zveme všechny děti 7-11, 12-15 let na Orelské letní chaloupky (fara Havlíčkova Borová) 27.7.-2.8.2019. Cena 1.500,- Kč za dítě. Přihlášky (do 31.5.2019) jsou k dispozici vzadu v hlineckém kostele. Kontakt 739 348 328 na plakátku.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.