Mše svaté a svatí 19. – 26. 5. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
19.5. neděle 5. velikonoční sv.Petr Celestýn V.,papež; sv.Ivo Hélory,kněz OFS
30´ 7:30 Včelákov MÁJOVÁ dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. MÁJOVÁ dle kalendáře intencí V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
10:30 Lázně – poutní u sv. Jana Nepomuckého dle intencí poutníků V
18:00 Chlum (jen) MÁJOVÁ
20.5. pondělí po 5. neděli velikonoční sv.Klement Maria Hofbauer,kněz CSsR; sv.Bernardin Sienský,kněz OFM
bl. Kolumba Guadagnoliová z Rieti, panna, řeholnice OP
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel MÁJOVÁ za Ludmilu a Karla Vlčkovy, dceru, syna a dva zetě V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
21.5. úterý po 5. neděli velikonoční sv. Kryštof Magallanes, kněz a druhové, mučedníci
sv.Ondřej Bobola,kněz TJ,mučedník; bl.Hyacint Maria Cormier,kněz OP
20´ 9:45 Hlinsko – DS Drachtinka MÁJOVÁ dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
22.5. středa po 5. neděli velikonoční sv.Julie z Korsiky,mučednice; sv.Rita z Cascie,řeholnice OESA
30´ 18:00 Chlum MÁJOVÁ dle kalendáře intencí S
23.5. čtvrtek po 5. neděli velikonoční sv.Jan Křtitel de Rossi,kněz; sl.Boží Emil Kapaun,kněz
30´ 18:00 Studnice MÁJOVÁ za rod Zavřelů V
24.5. pátek po 5. neděli velikonoční Panna Maria Pomocnice křesťanů; sv.Vincenc Lerinský,řeholník; ct. Marie z Agredy,abatyše CImConc.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel MÁJOVÁ za rodinu Cimplovu a syna Ladislava, za Radku
Mundilovou, za rodinu Tichých a syna Oldřicha S
25.5. sobota po 5. neděli velikonoční sv.Beda Ctihodný,kněz OSB,uč.církve; sv.Řehoř VII.,papež
sv.Marie Madgaléna de Pazzi,řeholnice OCarm.
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Pavla Lidmilu a ten rod S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Karla a Miloše Adamíkovy V
s nedělní platností
26.5. neděle 6. velikonoční sv. Filip Neri, kněz CO
30´ 7:30 Včelákov MÁJOVÁ dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodiče Zavřelovy a Josefa Zavřela a manželku V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
18:00 Chlum (jen) MÁJOVÁ
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Duchovní správa děkuje všem, kdo tyto dny pracují ´na kostele´. Zvlášť za brigády 15.-17.5. (sekání omítky, … ).
Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost v neděli 12.5.2019 při sbírce na kněžský seminář:
Hlinsko 9.074,- Centrum 575,- Chlum 1.823,- Studnice 1.593,- Včelákov 1.016,- Kč.
Poděkování za koncert dětí Základní umělecké školy pro maminky v neděli 12.5.2019 v Centru sv. Jana XXIII.
Sbírka v neděli 19.5.2019 je určena na zvon. Včelákov běžná sbírka.
V neděli 19.5. mše svatá ve Studnicích nebude. V 10:30 bude poutní mše svatá u sv. Jana Nepomuckého v Lázních.
Podskala u Vrbatova Kostelce – pondělní květnové májové (začínají v 17:25 sv. růžencem, v 18 mše svatá): 20.5. Mons. Jan Paseka, 27.5. P. Jaroslav Kolbaba.
V květnu budou mše svaté v Domově seniorů Drachtinka v Hlinsku začínat v 9:45. Po ní bude májová pobožnost.
V pátek 24.5.2019 ´Noc kostelů´. V Hlinsku v děkanském kostele Narození Panny Marie od 17:45 do 22 hodin. Plakát.
Ve Studnicích v kapli svaté Zdislavy od 19 do 22 hodin. Plakát.
Po dohodě v Chlumu kostel otevře paní Žampachová 605 727 414 a ve Včelákově paní Culková 605 807 262.
Sobota 25.5.2019 Centrum sv. Jana XXIII. 9.30 – 17 kurz olejomalby s paní Jitkou Zvolánkovou. Cena 1.700,- Kč.
V neděli 26.5.2019 bude dveřní sbírka (při dveřích) na pomoc křesťanům z Blízkého východu (Sýrie, Turecko, … ).
Farní den farnosti Hlinsko bude v neděli 26.5.2019. Začne společnou mší svatou v kostele v 9 hodin. A bude pokračovat na faře a farní zahradě až do 16 hodin s programem i pro děti. Přijďte být spolu … nejen při jednom stolu. Oběd pro všechny zajištěn. Plakát.
Poutě: Lázně sv. Jan Nepomucký neděle 19.5.2019 10:30 hodin. Srní: Navštívení Panny Marie sobota 1.6. 14 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.