Mše svaté a svatí 02. – 09. 09. 2018 (A4)

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
2.9. 1.neděle 22. neděle v mezidobí sv. Justus, biskup; bl.Ingrid ze Skänninge, vdova, mniška OP
07:10 Včelákov možnost přijmout svátost smíření Sok.
07:30 Včelákov dle kalendáře intencí Sok.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
3.9. pondělí 22. týdne v mezidobí památka sv. Řehoř I. Veliký, papež, učitel církve
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Marii a Václava Chmelíkovy a syna Ladislava Sok.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
4.9. úterý 22. týdne v mezidobí sv. Rozálie, panna, poustevnice; sv. Ida z Herzfeldu, vdova, vyznavačka
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí (za živé, zemřelé, personál) Sok.
18:00 Hamry – azylový dům na úmysl dárce Sok.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – modlitba svatého růžence
5.9. 1.středa 22. týdne v mezidobí sv. Viktorin, biskup, mučedník; sv. Matka Tereza z Kalkaty, řeholnice MC
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Sok.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
6.9. 1.čtvrtek 22. týdne v mezidobí sv. Magnus, opat
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
17:30 Studnice možnost příjmout svátost smíření Sok.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Sok.
7.9. 1.pátek 22. týdne v mezidobí sv. Melichar Grodecký, sv. Štěpán Pongrácz, sv. Marek Křižan, kněží TJ, Košičtí mučedníci
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Karla Blažka a Boží požehnání Sok.
pro celou rodinu a p. Antonína Sokola
8.9. sobota 22. týdne v mezidobí svátek Narození Panny Marie
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností poděkování za 81 let života a za rodinu Sok.
Zavřelovu, Bártovu, Starých, Krčilovu
9.9. 1. neděle 23. neděle v mezidobí sv. Petr Klaver, kněz TJ, misionář
07:10 Včelákov možnost přijmout svátost smíření Sok.
07:30 Včelákov dle kalendáře intencí Sok.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel POUTNÍ za živé i zemřelé farníky Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
Termíny poutí: Dolní Babákov- sv. Václav pátek 28.9.
V sobotu 1.9.2018 byla v Košicích blahoslavena slovenská Anna Kolesárová, 16 letá mučednice čistoty. Blahoslavená Anno, prosíme, oroduj za nás a za naši mládež.
V úterý 25.9.2018 s vděčností vzpomeneme 60. narozenin našeho biskupa J.E. Mons. Jana Vokála.
Darujme mu duchovní kytici obětovaných mší sv., sv. přijímání, modliteb, obětí, dobrých skutků, … .
Připravujeme pro něj blahopřání. Možnost připojit se Vaším podpisem bude oznámena.
Pozvánka do Centra sv. Jana XXIII. (více i na samostatných plakátcích):
každý den v 7:30 mše svatá, každé úterý v 18 h Večeřadlo MKH (modlitba sv. růžence se zasvěcením Neposkvrněné),
každou středu 15-17 hodin výtvarné dílny vede paní Boženka Hladká,
každý 1.a 3.čtvrtek měsíce 15-17 hodin Netradiční techniky skládání papíru pro děti i dospělé vede Vojta Brabenec,
8.9. sobota 10-12 hodin dílnička pro děti i dospělé s Petrou Pejchlovou (výroba kávových srdíček v květináči).
Na začátek nového školního roku vyprošujeme Boží požehnání všem učitelům, žákům, studentům … i jejich rodičům.
Děkan farnosti: P. Marian Sokol 603 501 865, výpomocný duchovní P. Jiří Remeš 732 847 303.