Mše svaté 26. 08. – 02. 09. 2018 (A4)

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
26.8. neděle 21. neděle v mezidobí ct. Martin Středa, kněz SJ; bl. Jakub Bianconi z Bevagny, kněz OP
07:10 Včelákov možnost přijmout svátost smíření Sok.
07:30 Včelákov dle kalendáře intencí Sok.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
27.8. pondělí 21. týdne v mezidobí památka sv. Monika, vyznavačka; bl. Marie del Pilar Izquierdo Albero, řeholnice
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Ladislava Procházku a za celý rod Procházků Sok.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
28.8. úterý 21. týdne v mezidobí památka sv. Augustin, biskup, učitel církve
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí (za živé, zemřelé, personál) Sok.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – modlitba svatého růžence
29.8. středa 21. týdne v mezidobí památka Umučení sv. Jana Křtitele
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Sok.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
30.8. čtvrtek 21. týdne v mezidobí sv. Fiakr (Fikar), poustevník; sv. Felix (a Adaukt), mučedníci
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
17:30 Studnice možnost příjmout svátost smíření Sok.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Sok.
31.8. pátek 21. týdne v mezidobí sv. Rajmund Nonnatus, řeholník OdeM
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Marii Jehličkovou, manžela a rodiče z obojí strany a duše v Sok.
očistci, syna Josefa, otce, vedení Duchem Sv. a ochranu P. Marie
1.9. 1. sobota FATIMSKÁ sv. Jiljí (Aegidius), opat (ze 14 sv. Pomocníků) Světový den modliteb za péči o stvoření
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za Josefa a Martu Chmelíkovy Sok.
2.9. 1. neděle 22. neděle v mezidobí sv. Justus, biskup; bl.Ingrid ze Skänninge,vdova,mniška OP
07:10 Včelákov možnost přijmout svátost smíření Sok.
07:30 Včelákov dle kalendáře intencí Sok.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
Termíny poutí: Dolní Babákov- sv. Václav pátek 28.9.
Centrum sv. Jana XXIII. vyslovuje veliké poděkování a Pán Bůh zaplať všem zúčastněným a štědrým dárcům sbírky ošacení pro sociální šatník Českého červeného kříže. L. Pavlišová 734 435 485.
Děkujeme nebi … za dar zdraví P. Remešovi a jemu za pokračování ve službě. Panu Jiřímu Hájkovi za bohoslužby slova. A všem za modlitby, oběti, … .
Děkan farnosti: P. Marian Sokol 603 501 865, výpomocný duchovní P. Jiří Remeš 732 847 303.