Mše svaté a svatí 09. – 16. 09. 2018 (A4)

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
9.9. neděle 23. neděle v mezidobí sv. Petr Klaver, kněz TJ, misionář
07:10 Včelákov možnost přijmout svátost smíření Sok.
07:30 Včelákov dle kalendáře intencí Sok.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel POUTNÍ za živé i zemřelé farníky Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
10.9. pondělí 23. týdne v mezidobí bl. Karel Spinola, kněz TJ, mučedník v Nagasaki; sv. Mikuláš Tolentinský, kněz OESA
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Stanislavu Adámkovou Sok.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
11.9. úterý 23. týdne v mezidobí sv. Emilián z Vercelli, biskup; ct. Anna Marie Zelíková, vyznavačka, T.O.Carm
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí (za živé, zemřelé, personál) Sok.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – modlitba svatého růžence
12.9. středa 23. týdne v mezidobí Jméno Panny Marie; sv. Quido z Anderlechtu, vyznavač
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Sok.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
13.9. čtvrtek FATIMSKÝ DEN památka sv. Jan Zlatoústý, biskup a učitel církve
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
17:30 Studnice možnost příjmout svátost smíření Sok.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel Mariánské Večeřadlo MKH – sv. růženec
14.9. pátek 23. týdne v mezidobí svátek Povýšení Svatého Kříže
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Ladislava Linka, bratra, Sok.
rodiče Bouškovy, Linkovy a Kembických
15.9. sobota 23. týdne v mezidobí (Sedmi) bolestná Panna Mária (patronka Slovenska)
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za Františka Janečka a Martina Novotného Sok.
16.9. neděle 24. neděle v mezidobí sv. Ludmila, mučednice; bl. Viktor III., papež
07:10 Včelákov možnost přijmout svátost smíření Sok.
07:30 Včelákov dle kalendáře intencí Sok.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
Termíny poutí: Dolní Babákov- sv. Václav pátek 28.9. ve 14 hodin.
Sbírka na církevní školství: neděle 2.9.2018: Hlinsko 8.162; Chlum 2.313; Včelákov 860; Centrum 420. Celkem: 11.755 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
V pondělí 10.9.2018 mše sv. v Centru sv. Jana XXIII. nebude.
Přihlášky na náboženství pro děti do školy jsou k vyzvednutí v kostele v Hlinsku vzadu na stolku.
Jáhen Ing. Petr Vtípil přijme v sobotu 22.9.2018 v 9:30 v Hradci Králové kněžské svěcení. Primiční mši svatou bude sloužit v sobotu 29.9.2018 v 10:30 v Krouně. Srdečně všechny zve na obě slavnosti a prosí o modlitbu.
V tomto týdnu se budete moci připojit svým podpisem na blahopřání k narozeninám otci biskupovi.
Pozvánka do Centra sv. Jana XXIII. (více i na samostatných plakátcích):
každý den v 7:30 mše svatá, každé úterý v 18 h Večeřadlo MKH (modlitba sv. růžence se zasvěcením Neposkvrněné),
každou středu 15-17 hodin výtvarné dílny vede paní Boženka Hladká,
každý 1.a 3.čtvrtek měsíce 15-17 hodin Netradiční techniky skládání papíru pro děti i dospělé vede Vojta Brabenec,
8.9. sobota 10-12 hodin dílnička pro děti i dospělé s Petrou Pejchlovou (výroba kávových srdíček v květináči).
Děkan farnosti: P. Marian Sokol 603 501 865, výpomocný duchovní P. Jiří Remeš 732 847 303.