Mše svaté a svatí 16. – 23. 09. 2018 (A4) (1)

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
16.9. neděle 24. neděle v mezidobí sv. Ludmila, mučednice; bl. Viktor III., papež OSB
07:10 Včelákov možnost přijmout svátost smíření Sok.
07:30 Včelákov dle kalendáře intencí Sok.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
17.9. pondělí 24. týdne v mezidobí sv. Kornélius, papež, sv Cyprián, biskup, mučedníci;
sv.Robert Bellarmin, biskup, učitel církve; vtištění jizev sv. Františka
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Emanuela a Annu Kalitovy, rodiče a Sok.
sourozence, Václava Sirového a duše v očistci
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
18.9. úterý 24. týdne v mezidobí sv. Josef Kupertinský, kněz OFMConv.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí (za živé, zemřelé, personál) Sok.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – modlitba svatého růžence
19.9. středa 24. týdne v mezidobí sv. Januárius, biskup, mučedník; bl. Panna Maria La Salettská
07:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Sok.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
20.9. čtvrtek 24. týdne v mezidobí sv.Ondřej Kim Tae-gŏn, kněz, sv. Pavel Chŏng Ha-sang a druhové,
Korejští mučedníci; sv. Eustachus, mučedník
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
17:30 Studnice možnost příjmout svátost smíření Rem.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
21.9. pátek 24. týdne v mezidobí svátek sv. Matouš, apoštol a evangelista; sv. Jonáš, prorok
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Pavla a Marii Krejčovy a ty rody Sok.
22.9. sobota 24. týdne v mezidobí sv. Mořic (Mauritius) a druhové, mučedníci;
sv. Emeram (Jimram) biskup, mučeník
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
09:30 Hradec Králové – katedrála kněžské svěcení jáhna Petra Vtípila, … Vok.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za Jaroslava a Marii Mošnerovy, za Sok.
Ludvíka a Věru Bambuchovy a duše v očistci
23.9. neděle 25. neděle v mezidobí sv. Konstanc z Ankony; sv. Pio z Pietrelciny, kněz, řeholník OFMCap.;
sv.Tekla, panna, vyznavačka,
07:10 Včelákov možnost přijmout svátost smíření Sok.
07:30 Včelákov dle kalendáře intencí Sok.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
Termíny poutí: Dolní Babákov- sv. Václav pátek 28.9. ve 14 hodin.
Mše svatá v Centru sv. Jana XXIII. bude ve středu 19.9.2018 mimořádně v 7 hodin.
Přihlášky na náboženství pro děti do školy jsou k vyzvednutí v kostele v Hlinsku vzadu na stolku.
Jáhen Ing. Petr Vtípil přijme v sobotu 22.9.2018 v 9:30 v Hradci Králové kněžské svěcení. Primiční mši svatou bude sloužit v sobotu 29.9.2018 v 10:30 v Krouně. Srdečně všechny zve na obě slavnosti a prosí o modlitbu.
Srdečně zveme na pravidelné cvičení dětí ve věku 3-6 let s rodiči každou středu od 16:30 do 17:30 hodin v tělocvičně ZŠ Resslova v Hlinsku. Zahajujeme 3.10.2018. Cvičení zaštiťuje Jednota Orel Hlinsko za finanční podpory Města Hlinska. Kontakt a více informací na nástěnce.
V Hlinsku (kostel, Centrum) je petiční arch ´na podporu manželství´ na obranu proti Istanbulské úmluvě (gender). Prosíme o podporu.
Děkan farnosti: P. Marian Sokol 603 501 865, výpomocný duchovní P. Jiří Remeš 732 847 303.