Mše svaté a svatí 23. – 30. 09. 2018 (A4)

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
23.9. neděle 25. neděle v mezidobí sv. Konstanc z Ankony; sv. Pio z Pietrelciny, kněz, řeholník OFMCap.
sv.Tekla, panna, vyznavačka, duchovní dcera sv. Pavla
07:10 Včelákov možnost přijmout svátost smíření Sok.
07:30 Včelákov dle kalendáře intencí Sok.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
24.9. pondělí 25. týdne v mezidobí sv. Gerard (Jaromír) z Csanadu, biskup OSB, mučedník;
Panna Maria de Mercede; sv. Bystrík, biskup Nitry, mučeník
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa a Marii Hladkých Sok.
a požehnání pro celou rodinu
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
25.9. úterý 25. týdne v mezidobí sv. Kleofáš, vyznavač
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí (za živé, zemřelé, personál DSD) Sok.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – modlitba svatého růžence
26.9. středa 25. týdne v mezidobí sv. Kosma a sv. Damián, mučedníci; bl. Pavel VI., papež
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Sok.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
27.9. čtvrtek 25. týdne v mezidobí sv.Vincenc z Paula, kněz CM; sv. Hiltruda, poustevnice
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
17:30 Studnice možnost příjmout svátost smíření Sok.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Sok.
28.9. pátek 25. týdne v mezidobí slavnost sv. Václav, mučedník, hlavní patron českého národa
sv. Vavřinec Ruiz z Manily a druhové, mučedníci Japonští
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
14:00 Dolní Babákov – kaple sv. Václava POUTNÍ MŠE SV. na úmysly poutníků Sok.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Františka a Annu Balkovy, jejich rodiče a celé ty Sok.
rody, za Miloslava a Miroslavu Poulovy a jejich rodiče
29.9. sobota 25. týdne v mezidobí svátek sv. Michael, Gabriel, Rafael, archandělé; ct. Antonín Cyril Stojan, biskup
07:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
10:30 Krouna – kostel sv. Michaela primice P. Petra Vtípila Vtí.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za Josefa Talácku a dceru Alenku a rodiče Peškovy Sok.
30.9. neděle 26. neděle v mezidobí sv. Jeroným, kněz, učitel církve
07:10 Včelákov možnost přijmout svátost smíření Sok.
07:30 Včelákov dle kalendáře intencí Sok.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
Termíny poutí: Dolní Babákov- sv. Václav pátek 28.9. ve 14 hodin.
Mše svatá v Centru sv. Jana XXIII. bude v sobotu 29.9.2018 mimořádně v 7 hodin.
Přihlášky na náboženství pro děti do školy jsou k vyzvednutí v kostele v Hlinsku vzadu na stolku.
P. Petr Vtípil slouží primiční mši svatou v sobotu 29.9.2018 v 10:30 v Krouně. Srdečně všechny zve a prosí o modlitbu.
Srdečně zveme na pravidelné cvičení dětí ve věku 3-6 let s rodiči každou středu od 16:30 do 17:30 hodin v tělocvičně ZŠ Resslova v Hlinsku. Zahajujeme 3.10.2018. Cvičení zaštiťuje Jednota Orel Hlinsko za finanční podpory Města Hlinska. Kontakt a více informací na nástěnce.
V kostelích Hlinsko, Chlum, Studnice, Včelákov i v Centru sv. Jana XXIII. je petiční arch ´na podporu manželství´ na obranu proti Istanbulské úmluvě (gender). Prosíme a děkujeme za podporu.
Děkan farnosti: P. Marian Sokol 603 501 865, výpomocný duchovní P. Jiří Remeš 732 847 303.