Mše svaté a svatí 30. 09. – 07. 10. 2018 (A4)

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
30.9. neděle 26. neděle v mezidobí sv. Jeroným, kněz, učitel církve
07:10 Včelákov možnost přijmout svátost smíření Sok.
07:30 Včelákov dle kalendáře intencí Sok.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
1.10. pondělí 26. týdne v mezidobí památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře, panna, karmelitka OCD, učitelka církve
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel pohřeb paní Zdeňky Červinkové se mší svatou Sok.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Evžena Filipa, rodiče a sourozence Sok.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
2.10. úterý 26. týdne v mezidobí památka sv. andělé strážní (každého člověka)
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí (za živé, zemřelé, personál DSD) Sok.
18:00 Hamry – azylový dům na úmysl dárce Sok.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – modlitba svatého růžence
3.10. 1. středa 26. týdne v mezidobí sv. Diviš Areopagita, vyznavač; sv. Maxmilián, biskup
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Sok.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
4.10. 1. čtvrtek 26. týdne v mezidobí památka sv. František z Assisi, jáhen OFM
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
17:30 Studnice možnost příjmout svátost smíření Sok.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Sok.
5.10. 1. pátek 26. týdne v mezidobí sv. Palmác, mučedník; sv. Faustyna Kowalská, řeholnice KMBM
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Boží pomoc a ochranu Matky Boží pro celou rodinu Sok.
Hlinsko – děkanský kostel po mši svaté ADORACE Sok.
6.10. 1. sobota 26. týdne v mezidobí sv. Bruno, kněz OCart.; bl. Bartolomeo Longo, apoštol růžence z Pompejí, vyznavač
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za Marii Kutnohorskou, manžela a dceru Sok.
Marii a jejího manžela a za obrácení hříšníků
7.10. 1. neděle 27. neděle v mezidobí Panna Maria Růžencová
07:10 Včelákov možnost přijmout svátost smíření Sok.
07:30 Včelákov dle kalendáře intencí Sok.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
Dnešní sbírka 30.9. je určena pro Domácí hospic DUHA, o.p.s. Hořice (péče o nevyléčitelně nemocné, umírající).
V kostelích Hlinsko, Chlum, Studnice, Včelákov i v Centru sv. Jana XXIII. je petiční arch ´na podporu manželství´ na obranu proti Istanbulské úmluvě (gender). Prosíme a děkujeme za podporu. Podepsané archy byly odeslány.
V neděli 21.10. bude MISIJNÍ NEDĚLE. Sbírka o této neděli bude určena misiím. Rozdělme se s chudými o svůj chléb a svou víru. V sobotu 20.10. ve 21 hodin je Misijní most modlitby (modlitby, adorace, … za misie a misionáře).
Děkan farnosti: P. Marian Sokol 603 501 865, výpomocný duchovní P. Jiří Remeš 732 847 303.