Mše svaté a svatí 07. – 14. 10. 2018 (A4)

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
7.10. 1. neděle 27. neděle v mezidobí Panna Maria Růžencová
7:10 Včelákov možnost přijmout svátost smíření Sok.
7:30 Včelákov dle kalendáře intencí Sok.
7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
8.10. pondělí 27. týdne v mezidobí sv. Simeon, vyznavač; sv. Pelagie, pana, mučednice
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Vtí.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel poděkování za 25 let společného Vtí.
života a požehnání pro celou rodinu
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
9.10. úterý 27. týdne v mezidobí sv. Dionýsius z Paříže, biskup a druhové, mučedníci na Montmartre; sv. Jan Leonardi, kněz, řeholník
7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
9:40 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka možnost přijmout svátost smíření Vtí.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí (za živé, zemřelé, personál DSD) Vtí.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
10.10. středa 27. týdne v mezidobí sv. Paulín, biskup; sv. František Borgiáš, řeholník
7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Sok.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11.10. čtvrtek 27. týdne v mezidobí sv. German, biskup, mučedník
7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
17:30 Studnice možnost příjmout svátost smíření Vtí.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Vtí.
12.10. pátek 27. týdne v mezidobí sv. Radim, biskup, český patron (bratr sv. Vojtěcha); Panna Maria del Pilar, Zaragoza
7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
17:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Nov.
18:00 Hlinsko – děkanský kostel za Danuši a Miroslava Kalousovy Nov.
13.10. sobota FATIMSKÝ DEN sv. Eduard, anglosaský král, vyznavač
7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
7:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Hedviku Hromádkovou, Jiřího Šimka, Bohumila Váňu Sok.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Vtí.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností poděkování za 50 let života a požehnání pro Vtí.
celou rodinu s prosbou za nemocnou maminku
po mši sv. Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
14.10. neděle 28. neděle v mezidobí sv. Kalist I., papež, mučedník
7:10 Včelákov možnost přijmout svátost smíření Vtí.
7:30 Včelákov dle kalendáře intencí Vtí.
7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky novokněžské požehnání Sok.Vtí.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
15:00 Studnice svěcení kříže nad obcí u Předního Hradiště Hojný
15:30 Studnice – 20. výročí posvěcení (11.10.98)… sraz ve 14.45 nad Studnicemi – žehnání kříže dle kalendáře intencí Hojný
Srdečně vítáme novokněze P. Petra Vtípila. Bude u nás kaplanem. Provázíme jej vděčnou modlitbou, … .
Sbírka 30.9. pro Domácí hospic DUHA, o.p.s. Hořice: Hlinsko 12.144,-, Centrum 780,-, Chlum 6.178,-, Studnice 5.190,-, Včelákov 1.338,- Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
V Centru sv. Jana XXIII. v pondělí 8.10. mše svatá nebude. V děk. kostele budou navíc mše sv. v sobotu v 8 hodin.
V pátek 12.10.2018 zveme všechny mladé z farnosti na večerní mši sv. v 18 hodin: Mgr. P. Vladimír Novák, Bc. Th. P. Petr Soukal, vikariátní kaplani pro mládež. Po mši sv. bude na faře v Hlinsku s nimi program: ´večer pro mladé´. Přijďte.
V neděli 21.10. bude MISIJNÍ NEDĚLE. Sbírka o této neděli bude určena misiím. Rozdělme se s chudými o svůj chléb a svou víru. V sobotu 20.10. ve 21 hodin je Misijní most modlitby (podporujme misie a misionáře modlitbou v rodinách, … ).
Ve Studnicích při příležitosti 20. výročí posvěcení kaple sv. Zdislavy bude v neděli 14.10. v 15 hodin posvěcen obnovený kříž při cestě nad obcí u Předního Hradiště. Díky všem za přičinění. Následovat bude mše sv. v 15:30 P. Ladislav Hojný. Srdečné pozvání všem.
Děkan P. Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P. Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P. Jiří Remeš 732 847 303.