Mše svaté a svatí 14. – 21. 10. 2018 (A4) – doplnění 21.10. Vortová

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
14.10. neděle 28. neděle v mezidobí sv. Kalist I., papež, mučedník
7:10 Včelákov možnost přijmout svátost smíření Vtí.
7:30 Včelákov dle kalendáře intencí Vtí.
7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
8:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky novokněžské požehnání Sok.Vtí.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
15:00 Studnice svěcení kříže nad obcí u Předního Hradiště Hojný
15:30 Studnice – 20. výročí posvěcení (11.10.98) dle kalendáře intencí Hojný
15.10. pondělí 28. týdne v mezidobí sv. Terezie od Ježíše z Avily, karmelitka OCD, panna, učitelka církve
7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Vtí.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa Ptáčka, celý rod a duše v očistci Vtí.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
16.10. úterý 28. týdne v mezidobí sv. Hedvika, kněžna, řeholnice OCist., hlavní patronka Slezska;
sv. Markéta Marie Alacoque, panna, řeholnice VSM; sv. Gerard Majella, řeholník CSsR
7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
9:40 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka možnost přijmout svátost smíření Vtí.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí (za živé, zemřelé, personál DSD) Vtí.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
17.10. středa 28. týdne v mezidobí památka sv. Ignác Antiochijský (syrská), biskup, mučedník;;
7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Sok.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
18.10. čtvrtek 28. týdne v mezidobí svátek sv. Lukáš, evangelista; sv. Petr z Alkantary, kněz OFM
10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
17:30 Studnice možnost příjmout svátost smíření Vtí.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Vtí.
19.10. pátek 28. týdne v mezidobí sv. Jan de Brébeuf a sv. Izák Jogues, kněží SJ a druhové, mučedníci
sv.Pavel od Kříže,kněz,řeholník CP; bl.Jiří Popieluszko,kněz,mučedník
7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Zdeňka a Anitu Trubákovy a jejich rod Sok.
20.10. sobota 28. týdne v mezidobí sv. Vitalis ze Salzburku, biskup; bl. Jakub Kern, kněz O.Praem.; sv. Irena, mučednice
7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
7:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
8:00 Hlinsko – děkanský kostel na úmysl dárce Sok.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Vtí.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za Zdeňku a Jiřího Marešovy a duše v očistci Vtí.
21:00 v rodinách MISIJNÍ MOST MODLITBY za misie
21.10. neděle MISIJNÍ (29. v mezidobí) sv. Hilarion z Gazy, opat, poustevník;
bl. Karel I. Rakouský, císař; sv. Uršula,panna a mučednice
7:10 Včelákov možnost přijmout svátost smíření Vtí.
7:30 Včelákov dle kalendáře intencí Vtí.
7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
8:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:45 Vortová možnost příjmout svátost smíření Rem.
11:00 Vortová – slavnost posvěcení dle kalendáře intencí Rem.
10:45 Studnice možnost příjmout svátost smíření Vtí.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vtí.
Svatý otec vyhlásil pro říjen zvláštní úmysl modlitby: za jednotu církve proti ďáblovým útokům a vybízí všechny věřící k intenzivnější – osobní i společné – modlitbě svatého růžence každý den. A žádá nás, abychom po každém růženci připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu Tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji … . (Radio Vaticana 29.9.2018)
Ve Studnicích při příležitosti 20. výročí posvěcení kaple sv. Zdislavy bude v neděli 14.10. v 15 hodin posvěcen obnovený kříž při cestě nad obcí u Předního Hradiště. Díky všem za přičinění. Následovat bude mše sv. v 15:30 P. Ladislav Hojný. Srdečné pozvání všem.
V Centru sv. Jana XXIII. bude ve čtvrtek 18.10.2018 mše sv. v 10:30.
Farní výlet do Číhoště a Želivu bude v sobotu 20. října 2018. Přihlášky u paní Marie Jírů.
V neděli 21.10. bude MISIJNÍ NEDĚLE. Sbírka o této neděli je určena misiím. Rozdělme se s chudými o svůj chléb a svou víru. V sobotu 20.10. ve 21 hodin je Misijní most modlitby (podporujme misie a misionáře modlitbou v rodinách, … ).
Děkan P. Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P. Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P. Jiří Remeš 732 847 303.