Mše svaté a svatí 21. – 28. 10. 2018 (A4)

* sv. zpověď Pořad bohoslužeb a oznámení na týden od 21. do 28. října 2018
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
21.10. neděle MISIJNÍ 29. v mezidobí sv. Hilarion z Gazy, opat, poustevník; bl. Karel I. Rakouský, císař
sv. Uršula, panna a mučednice
D e n m o d l i t e b z a m i s i e
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí Vtí.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
15´ 11:00 Vortová – slavnost posvěcení dle kalendáře intencí Rem.
15´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vtí.
22.10. pondělí 29. týdne v mezidobí sv. Marie Salome, vyznavačka; sv. Jan Pavel II., papež
sv. Donát z Arezza, biskup a mučedník
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel na poděkování za dar zdraví s prosbou o svatost Vtí.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
23.10. úterý 29. týdne v mezidobí sv. Jan Kapistránský, kněz OFM; sv. Roman z Rouenu, biskup
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
20´ 10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí (za živé, zemřelé, personál DSD) Vtí.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
24.10. středa 29. týdne v mezidobí sv. Antonín Maria Klaret, biskup SJ; bl. Eugenie Ravasco, řeholnice
bl. Alois Guanella, řeholník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
25.10. čtvrtek 29. týdne v mezidobí sv. Kryšpín, sv. Krišpinián, mučedníci; sv. Chryzant a Dária, mučedníci
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 18:00 Studnice dle kalendáře intencí Vtí.
26.10. pátek 29. týdne v mezidobí sv. Rustik, biskup; sv. Gilbert, opat OPraem.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Karla a Miloše Adamíkovy Sok.
27.10. sobota 29. týdne v mezidobí sv. Frumencius, biskup; sv. Evarist, papež, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za manžela, rodiče, sourozence, za Sok.
uzdravení a Boží požehnání pro celou rodinu
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za Ladislava Málka, Josefa Brabce a jeho Vtí.
rodiče a za Miladu a Jana Sedláčkovy
28.10. neděle 30. v mezidobí změna času sv. Šimon Horlivec a sv. Juda Tadeáš, apoštolové, mučedníci
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí Vtí.
30´ 9:00 Hlinsko – kostel – slavnost posvěcení za živé i zemřelé farníky Sok.
30´ 10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí, novokněžské požehnání Vtí.
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
15´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
* Svátost smíření před začátkem bohoslužby: 15´ minut, 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Svatý otec vyhlásil pro říjen zvláštní úmysl modlitby: za jednotu církve proti ďáblovým útokům a vybízí všechny věřící k intenzivnější – osobní i společné – modlitbě svatého růžence každý den. A žádá nás, abychom po každém růženci připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu Tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji … . (Radio Vaticana 29.9.2018)
V neděli 21.10. je MISIJNÍ NEDĚLE. Je to den modliteb za misie. Sbírka o této neděli je určena misiím. Rozdělme se s chudými o svůj chléb a svou víru.
Na základě dovolení Apoštolské penitenciárie ze dne 8.10.2012 mohou věřící v naší republice získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci už od 25.10., pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. – 8.11. Toto dovolení platí po dobu 7 let. Podrobnosti k získávání plnomocných odpustků na nástěnce.
V Centru sv. Jana XXIII. v pondělí 22.10. mše svatá nebude, v neděli bude v 10:30 s novokněžským požehnáním P. Vtípila.
Děkan P. Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P. Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P. Jiří Remeš 732 847 303.